‚Mortal Kombat’ – czyli projekt wykonawczy w wersji dla ludzi

Jak słusznie większość z mieszkańców zauważyła, są pewne różnice pomiędzy pierwotnym projektem w inicjatywie, a tym co jest realizowane. Na wstępie warto zaznaczyć, że tego rodzaju różnice są dość powszechne przy realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego. Czasem są one znaczące, a czasem niewielkie. W historii Budżetu Partycypacyjnego/Obywatelskiego znane są przykłady dramatycznych zmian, które wręcz negowały sens projektów i doprowadzały autorów inicjatyw na skraj wykończenia nerwowego, gdy urzędy chciały „lepiej” (albo wcale!). Na szczęście w naszym przypadku współpraca z urzędem […]

Czytaj dalej