Jakość powietrza na żywo z ul. Jędrusik

Znajdziecie tu pomiary z czujników pyłu, temperatury i wilgotności zamontowanych na naszym osiedlu. Pomiary wykonywane są co dwie i pół minuty i przesyłane do międzynarodowego systemu otwartych (open-source) czujników powietrza LuftDaten.info. Dziękuję HackerSpace Warszawa za pomoc w konfiguracji 😉
PM10 one day
PM10 Dane pomiarowe – jeden dzień

PM2.5 one day
PM2.5 Dane pomiarowe – jeden dzień

PM10 Dane pomiarowe – jeden tydzień

PM2.5 Dane pomiarowe – jeden tydzień

Temperatura – jeden dzień

Wilgotność – jeden dzień

Uwaga: na wykresach oś czasu w UTC!

Informacje uzupełniające – polski indeks jakości powietrza i  skutki:

Polski Indeks Jakości Powietrza (Źródło: http://powietrze.gios.gov.pl)

Wartość indeksu prezentowana na tej stronie jest oparta o polskie normy. Dane procentowe obliczone są względem rocznych norm max. śr. poziomu pyłów, tj. PM10: 50μg/m³ oraz PM2.5: 25μg/m³.


O różnych skalach i indeksach zanieczyszczenia powietrza oraz różnicach pomiędzy urządzeniami można przeczytać na stronach poniżej:


Notatka techniczna: sporo osób pyta o użyty sprzęt. Otóż jest to nic innego jak zestaw pomiarowy sugerowany przez projekt Luftdaten.info, w postaci:

  • NodeMCU ESP8266 – mikrokontroler z Wifi
  • SDS011 – czujnik pyłu
  • DHT22 – czujnik temperatury i wilgotności
  • Podobnie jak na stronie – akcesoria hydrauliczne jako obudowa

Całość jest łatwa w montażu i każdy może zrealizować podobny eksperyment.


Notatka prawna: mój sensor jest sensorem amatorskim i jego wskazania mogą odbiegać od czujników utrzymywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Sensor ma charakter edukacyjny i nie może być podstawą do profesjonalnej oceny stanu powietrza.