Szkic projektu Budżetu Obywatelskiego i treść petycji

Na tej stronie znaleźć można DWA dokumenty – szkic projektu do Budżetu Obywatelskiego „Zielona Ulica Kaliny Jędrusik” oraz szkic petycji skierowanej do władz dzielnicy Żoliborz.

Wersja z dnia: 3 czerwca 2019, godz. 12:00.

UWAGA: Proszę mieć na uwadze, że w tekście mogą zachodzić jeszcze zmiany redakcyjne, stylistyczne i inne niezbędne do jego złożenia. Podobnie szacunki kosztów oraz elementy projektu mogą ulec zmianom w toku współpracy z urzędem.


I. Projekt Budżet Obywatelski:

Nazwa projektu:

Zielona Ulica Kaliny Jędrusik

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest zmiana bezużytecznych terenów płyt betonowych przy ul. Kaliny Jędrusik na zieleń miejską z uwzględnieniem załączonego projektu poglądowego (załącznik nr 1) – w stopniu w którym pozwalają na to warunki techniczne i prawne.

Ulica Kaliny Jędrusik jest główną drogą osiedla „Żoliborz Artystyczny” oraz osiedla „Młody Żoliborz”, zlokalizowaną w rejonie Powązek (administracyjnie Żoliborz Południowy, obszar Powązki). Osiedla zaprojektowano z myślą o kilku tysiącach mieszkańców. Niestety – pomimo bardzo wysokiej estetyki okolicy ul. Kaliny Jędrusik nie jest zbyt udana. Najbardziej zwracają uwagę:
– wszechobecny beton,
– zniszczone i połamane płyty chodnikowe,
– plamy oleju z samochodów,
– dzikie parkowanie na zakazie,
– hałas niesiony echem pustego betonu,
– zerowa retencja opadów,
– w dni słoneczne – upał potęgowany przez zjawisko tzw. „wyspy ciepła”.
Projekt „Zielona Ulica Kaliny Jędrusik” powstał w obawie, że brak działań spowoduje dalszą degradację tego miejsca.

Projekt postuluje dokonanie szeregu zmian na naszej ulicy:
– Likwidację bezużytecznych betonowych przestrzeni i utworzenie w tych miejscach powierzchni biologicznie czynnej.
– W zależności od warunków prawnych i technicznych uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów (propozycja w załączniku Nr 1).
– Ustawienie ławek i stojaków na rowery, tak aby stworzyć dogodne miejsca odpoczynku dla mieszkańców (o ile pozwoli na to przewidziany budżet, propozycja w załączniku Nr 1).
– Zabezpieczenie nowych nasadzeń od ulicy przed nielegalnym parkowaniem (płotek typu ZOM).
– Pielęgnacja nowej roślinności przy współpracy z lokalną wspólnotą mieszkaniową “Wspólnota mieszkaniowa przy ul. K. Jędrusik 5, 7, 9”.

Załącznik Nr 1 – projekt poglądowy
Załącznik Nr 2 – wstępny szacunek kosztów
Załącznik Nr 3 – pomiary powierzchni
Załącznik Nr 4 – ortofotomapa z zaznaczeniem wymiarowanych sekcji
Załącznik Nr 5 – stan obecny

Szczegóły projektu, pomiary temperatury, dokumentacja fotograficzna oraz inne informacje nt. projektu i okolicy znajdują się na stronie projektu: zielonaulica.pl oraz profilu społecznościowym: fb.com/zielonaulica.

(Projekt dopuszcza zmiany w org. ruchu, ilości i rodzajach roślin oraz inne niezbędne zmiany, jeśli wydz. infrastruktury i ochrony środowiska uzna je za konieczne do skutecznej realizacji projektu.)

Motywacja:

Obecną sytuację na ul. Jędrusik można poprawić poprzez:
(a) powiększenie obszarów biologicznie czynnych,
(b) zadrzewienie ulicy,
(c) zwiększanie ilości krzewów i zieleni,
(d) redukcję powierzchni betonowych,
(e) ochronę istniejących drzew, krzewów i innych miejsc biologicznie czynnych,
(f) edukację nt. zalet zieleni w mieście.

Rośliny nie tylko mogą poprawić sytuację termiczną osiedla w dni upalne, ale również przeciwdziałać zjawisku tzw. miejskiej wyspy ciepła. Większa ilość powierzchni biologicznie czynnych poprawia retencję minimalizując występujące obecnie podtopienia ulicy, a w słoneczne dni pomoże zmniejszyć ekstremalny stan suszy.

Dzięki realizacji projektu „Zielona Ulica Kaliny Jędrusik” uda się:
(a) zmniejszyć odczuwalną temperatury w czasie upałów, czyli przeciwdziałanie zjawisku tzw. „miejskiej wyspy ciepła”,
(b) poprawić retencję, co zapobiegnie podtapianiu ulicy i zmniejszy skutki suszy,
(c) zredukować hałas,
(d) poprawić jakość powietrza,
(e) podwyższyć jakości życia mieszkańców przez zapewnienie kontaktu z zielenią,
(f) uczynić ulicę bardziej przyjazną dla pieszych,
(g) zapewnić ptakom miejsce do życia obok ludzi.

Projekt wpisuje się w „Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030
z perspektywą do roku 2050” przyjętą przez miasto.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:

ok. 185 000 zł


II. Petycja do władz i radnych dzielnicy Żoliborz:

Wersja z dnia: 29 maja 2019, godz. 12:00 – Plik do pobrania tutaj.