Zielona Ulica Jędrusik

Stan obecny i motywacja

W chwili obecnej ul. Kaliny Jędrusik to główna ulica osiedlowa dla osiedla „Żoliborz Artystyczny”. Jest to duże osiedle mieszkaniowe zlokalizowane w rejonie Powązek (administracyjnie Żoliborz Południowy, obszar Powązki). Osiedle zaprojektowano z myślą o 5 tys. mieszkańców. Niestety – pomimo bardzo wysokiej estetyki samego osiedla (wiele nagród architektonicznych), ul. Kaliny Jędrusik nie jest urbanistycznie zbyt udana. Najbardziej zwracają uwagę:

 • wszechobecny beton,
 • połamane płyty chodnikowe,
 • plamy ojelu z samochodów na chodnikach,
 • dzikie parkowanie na zakazie,
 • hałas niesiony echem pustego betonu,
 • w dni słoneczne – upał potęgowany przez zjawisko tzw. „wyspy ciepła”.

W obawie, że brak działań spowoduje dalszą degradację tego miejsca, postanowiłem stworzyć inicjatywę „Zielona Ulica: Jędrusik”. Cele projektu są bardzo proste:

 • zmniejszenie odczuwalnej temperatury w czasie upałów, czyli przeciwdziałanie zjawisku tzw. „wyspy ciepła”,
 • redukcja hałasu,
 • poprawa jakości powietrza (redukcja pyłów wtórnych powstających od ruchu pojazdów),
 • podwyższenie jakości życia mieszkańców przez zapewnienie kontaktu z zielenią,
 • bardziej przyjazna ulica,
 • zapewnienie ptakom miejsca do życia obok ludzi.

Pragnę zachęcić mieszkańców jak i władze dzielnicy Żoliborz do wprowadzenia zmian poprawiających obecny – smutny stan rzeczy.

Inicjatywa i działania będą skupione na:

 • zadrzewianiu ulicy
 • zwiększaniu ilości krzewów
 • redukcja powierzchni betonowych
 • ochrona istniejących drzew, krzewów i innych miejsc biologicznie czynnych
 • edukacja

Proponowane Zmiany

Projekt zakłada:

 1. Likwidację bezużytecznych betonowych przestrzeni i utworzenie w tych miejscach powierzchni biologicznie czynnnej.
 2. W zależności od warunków prawnych i technicznych uzupełnienie nasadzień drzew i krzewów.
 3. Ustawienie ławek i stojaków na rowery, tak aby stworzyć dogodne miejsca odpoczynku dla mieszkańców.
 4. Zabezpieczenie nowych nasadzień od ulicy przed nielegalnym parkowaniem.
 5. (opcja) Dodatkowe nawadnianie nowych nasadzeń przez wspólnotę mieszkaniową, przynajmniej do czasu przyjęcia się roślinności